CENTER FOR BÆREDYGTIGE LIVSFORMER

Et tværfagligt videnscenter

OM CENTRET

Center for Bæredygtige Livsformer ligger i kystbyen Slettestrand ved Jammerbugt. Centeret er placeret i Han Herred Havbåde, en kystkulturorganisation fokuseret på kystfiskeri i Skagerrak og Nordsøen samt historisk skudehandel fra Jyllands vest-og nordkyster. Han Herred Havbåde har også et selvstændigt bådebyggeri, hvor bådebyggere og lærlinge reparerer klinkbyggede kystfiskerbåde af træ samt udvikler og bygger nye fiskebåde af træ med fokus på de nyeste teknologier til bæredygtigt kystfiskeri.

FOKUS- OG FORSKNINGSOMRÅDER

Udviklingen af kystfiskeriet med bæredygtige, skånsomme redskaber
Biologiske undersøgelser af Skagerrak
Mærkning af naturskånsomt fiskeri
Nye organisationsformer og -strukturer i kystfiskeriet samt i landbruget
Kooperative strukturer og bevægelser i fiskeri og landbrug
Studier af fiskeriets udvikling i Europa
Europæisk og dansk fiskeripolitik
Træbådebygning til kystfiskere
Bevaring af bevaringsværdige fartøjer
Livsformsanalyse
Historisk skudehandel mellem Danmark og Norge
Rekonstruktion af en model af en fartøjstype fra 1600-tallet
Arkivstudier og -analyser

Background