CENTER FOR BÆREDYGTIGE LIVSFORMER

Et tværfagligt videnscenter

OM CENTRET

Vi laver tværfaglig forskning om bæredygtige livsformer på globalt plan, herunder antropologiske, biologiske og etnologiske undersøgelser. Sideløbende laver vi lokale projekter, som skal fremme bæredygtige livsformer. Gennem denne aktionsforskning skaber vi skalerbar viden om bæredygtige livsformer i praksis.

LIVSFORMER

Begrebet livsformer sætter fokus på menneskers forskellige måder at leve livet på, herunder organisering af arbejds- og hverdagsliv. Vi undersøger også biologiske livsformer. En bæredygtig livsform formår at reproducere sine egne eksistensvilkår og sameksistere i balance med andre livsformer.

VORES MISSION

I en verden stadigt mere præget af stordrift og menneskelig udnyttelse af naturens ressourcer, ønsker vi at skabe et alternativ i form af levede eksempler på, hvordan kulturelle og biologiske livsformer kan sameksistere i balance.

Background

.

EKSEMPEL PÅ PROJEKT:

NATURSKÅNSOMT FISKERI I JAMMERBUGT

Hvis man vil fremme naturskånsomt fiskeri, er det ikke nok at kigge på, hvilke fangstredskaber, som er mest skånsomme overfor havmiljøet. Man må kigge på den helhed af aktiviteter, som tilsammen gør det muligt at leve som fisker, der fisker naturskånsomt. Hvordan kan fiskerne sælge deres bæredygtige fisk? Hvordan påvirker national og europæisk lovgivning deres fiskerettigheder? Hvordan trives deres ægtefæller i lokalsamfundet? Hvordan overleveres viden om fiskemetoder og hensyntagen til havet fra generation til generation?
I projektet ’Jammerbugt i Balance’ arbejder vi med at opretholde og påvirke de eksistensvilkår, som er nødvendige for, at kystfiskerne i Thorupstrand kan udvikle det naturskånsomme fiskeri.

 

 

Skærmbillede 2020-12-16 kl. 09.22.55
Lighthouse-Foundation-Logo.svg
Danmarks_Tekniske_Universitet_(logo).svg
AAU_LOGO_OLD_DK
2logo
4logo