Background

PROJEKTER

Jammerbugt i Balance

Projektet understøtter eksistensvilkårene for det naturskånsomme fiskeri i Thorupstrand i Nordjylland, og undersøger hvordan kulturelle og biologiske livsformer kan sameksistere i en bæredygtig balance.

Projektet er støtte af Villum Fonden – Velux Fonden

Skudehandlen og dens livsformer i Nordjylland

Projektet fremdrager nyt datamateriale om skudehandelen mellem Nordjylland og Sydnorge fra 1500 til 1900 via arkiverne og gennem bjergning af vragfund og skibsdele.

Neokulturation af Livsformer

– under den nuværende Transformation af Statssystemt og Verdensøkonomien

Projektet undersøger, hvordan livsformer reagerer på forandringer i deres eksistensbetingelser og udvikler nye praksisformer og ideologier. Vi foretager fletarbejde i Danmark, Kina, Polen, Spanien og Irland.