Neokulturation af Livsformer under den nuværende Transformation af Statssystemt og Verdensøkonomien

Neokulturation af Livsformer under den nuværende Transformation af Statssystemt og Verdensøkonomien

– udfordringer, variationer og forandringer i kulturelle livsformer Center for Bæredygtige Livsformer har etableret et samarbejde med Center for Stats- og Livsformsanalyse omkring studiet af neokulturations processer. Disse processer handler om, hvordan livsformer reagerer på forandringer i deres eksistensbetingelser og udvikler nye praksisformer og ideologier i firmaer, organisationer, i familien og i hverdagslivet. Aktuelt udforsker vi […]