– udfordringer, variationer og forandringer i kulturelle livsformer

Center for Bæredygtige Livsformer har etableret et samarbejde med Center for Stats- og Livsformsanalyse omkring studiet af neokulturations processer. Disse processer handler om, hvordan livsformer reagerer på forandringer i deres eksistensbetingelser og udvikler nye praksisformer og ideologier i firmaer, organisationer, i familien og i hverdagslivet. Aktuelt udforsker vi samspillet og modsætningerne imellem forskellige livsformers neokulturation under statssystemets og verdensøkonomiens forandring fra 1970’erne til i dag. Vi foretager feltarbejde i Danmark, Kina, Polen, Spanien, Irland. Der arbejdes med publikationer, som bygger direkte videre på tidligere undersøgelser i Salling, der blev udgivet i bogen ”Det glemte folk”. Der arbejdes også på et større engelsksproget værk om ”the paradox of temporality” i moderne kapitalisme og samspillet imellem nye varianter af den kapitalistiske produktionsmåde og staternes suverænitetsarbejde. Herunder hører empiriske analyser af fiskeriets udvikling i lyset af privatiseringen af havfiskekvoterne samt af udviklingen af profilerede bæredygtige former for fiskeri og landbrug. Disse studier bidrager til udforskningen af, hvordan nye måde at producere på, organisere sig på og påvirke de politiske beslutningsprocesser på udvikler sig i et intrikat samspil og modspil til den kapitalistiske udvikling.

(http://lifemodes.ku.dk/results/Life-mode_project_130813.pdf)

 

Samarbejdspartnere

Center for Stats- og Livsformsanalyse (http://lifemodes.ku.dk/)

 

Projektmedarbejdere

Thomas Højrup, etnolog, Center for Bæredygtige Livsformer, projektleder

Niels J. Nielsen, etnolog, Københavns Universitet

Klaus Schriewer, etnolog, Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, Spanien

Jeppe Høst, etnolog, Københavns Universitet

Sigrid Leilund, etnolog, Københavns Universitet

Gry Søby, etnolog, Københavns Universitet

 

Publikationer

Se http://www.lifemode.eu/archive/