Neokulturation af Livsformer under den nuværende Transformation af Statssystemt og Verdensøkonomien

Neokulturation af Livsformer under den nuværende Transformation af Statssystemt og Verdensøkonomien

– udfordringer, variationer og forandringer i kulturelle livsformer Center for Bæredygtige Livsformer har etableret et samarbejde med Center for Stats- og Livsformsanalyse omkring studiet af neokulturations processer. Disse processer handler om, hvordan livsformer reagerer på forandringer i deres eksistensbetingelser og udvikler nye praksisformer og ideologier i firmaer, organisationer, i familien og i hverdagslivet. Aktuelt udforsker vi […]

Jammerbugt i balance

Jammerbugt i balance

Jammerbugt i balance er et Villum Fonden – Velux Fonden støttet projekt fokuseret på kystfiskeri i Thorupstrand (Jammerbugt) og Skagerrak. Projektet kombinerer biologisk og antropologisk forskning i fiskeri, fiskerisamfund, redskabstyper, marine habitater og effekter af fiskeredskaber med udviklingen af praktisk erfaring, viden og aktiviteter fortaget med det mål at udvikle og støtte kystfiskeriet i Jammerbugt […]

Skudehandelen og dens livsformer i Nordjylland

Skudehandelen og dens livsformer i Nordjylland

Undersøgelserne fremdrager nyt datamateriale om skudehandelen mellem Nordjylland og Sydnorge fra 1500 til 1900 i arkiverne og gennem bjergning af vragfund og skibsdele. Formålet er at beskrive de livsformer, der udviklede og forandrede den lokale skudefart, dens samspil med fiskeri og landbrug, dens betydning for import og eksport fra Han Herrederne og dens betydning for […]