Undersøgelserne fremdrager nyt datamateriale om skudehandelen mellem Nordjylland og Sydnorge fra 1500 til 1900 i arkiverne og gennem bjergning af vragfund og skibsdele. Formålet er at beskrive de livsformer, der udviklede og forandrede den lokale skudefart, dens samspil med fiskeri og landbrug, dens betydning for import og eksport fra Han Herrederne og dens betydning for udviklingen af en tidlig handelskapitalisme og arbejderlivsform i kystsamfundene, der stod i skarp kontrast til de feudale landboforhold i de egne, som ikke stod i direkte forbindelse med skudehandelen. Skudefarten og dens fartøjskultur betragtes som en vigtig forudsætning for den kapitaldannelse, skibsbygning og handelskultur, der danner udgangspunkt for den regionale fremvækst af det moderne kystfiskeri fra anden halvdel af 1800-årene og trækker spor i kystsamfundenes kultur i dag.

 

Projektmedarbejdere

Kirsten M. Hansen, etnolog, Han Herred Havbåde

Peter Madsbøll, bådebygger, Han Herred Havbåde

Johannes Møllgaard, etnolog, Han Herred Havbåde

Morten Gøthche, skibsarkitekt, Han Herred Havbåde og Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Thomas Højrup, etnolog, Center for Bæredygtige Livsformer