In: Studier af skudehandlen

Skudehandelen og dens livsformer i Nordjylland
13. februar 2017

Undersøgelserne fremdrager nyt datamateriale om skudehandelen mellem Nordjylland og Sydnorge fra 1500 til 1900 i arkiverne og gennem bjergning af vragfund…

Read More