Jammerbugt i balance er et Villum Fonden – Velux Fonden støttet projekt fokuseret på kystfiskeri i Thorupstrand (Jammerbugt) og Skagerrak. Projektet kombinerer biologisk og antropologisk forskning i fiskeri, fiskerisamfund, redskabstyper, marine habitater og effekter af fiskeredskaber med udviklingen af praktisk erfaring, viden og aktiviteter fortaget med det mål at udvikle og støtte kystfiskeriet i Jammerbugt – fra udviklingen og bygningen af nye kystbåde, over fangsten af fisk, til salget og brandingen af høj-kvalitets fisk fanget med naturskånsomme fiskeredskaber.

 

Projektet samler og udvikler viden om miljømæssige påvirkninger af fiskeri og organisatoriske strukturer i kystfiskeriets og dets samfund med det formål at skabe et eksempel på et bæredygtigt, naturskånsomt fiskeri gennem miljømæssige og økonomiske investeringer og forskning. Visionen er at skabe et resilient kystsamfund baseret på kystfiskeriets livsformer i en balanceret, langsigtet, bæredygtig interaktion med et rigt marint plante- og dyresamfund.